Αεροπορική Ισχύς και Κύπρος: ‘’Πόσο Μακριά Είναι η Κύπρος;’’ Βασίλειος Βρεττός

Κώστας Βαρώτσος 

Δρομέας, 1994 

Γυαλί, σίδερο 

Πλατεία Μεγάλης του Γένους Σχολής,

 Hilton