Είναι η Κύπρος Μακριά; Ελληνική Ναυτική Στρατηγική για την Ανατολική Μεσόγειο Βασίλειος Μαρτζούκος

Δημήτρης Μυταράς και Βούλα Γουνελά 

Δεξίλεως, 2000 

Κεραμική σύνθεση 

Σταθμός Μετρό Δάφνη