Εθνική Ασφάλεια: Υπάρχει Επαρκής Χώρος για Αποτελεσματική Στρατιωτική Εισήγηση; Κ. Γκίνης

Dimitri Hadzi 

Thermopylae, 1961
Ορειχάλκινο γλυπτό, 366 Χ 488 εκ. 
Boston City Hall Plaza,Boston, Massachusetts