ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για οποιαδήποτε ζήτημα επικοινωνήστε με το ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΝ για να θέσετε τα σχόλια ή τις απορίες σας.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση info@strategein.gr – ή να συμπληρώσετε την παρακάτω αίτηση και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε και ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

Advanced Battlefield Studies-GREECE

ΣΤΡΑΤΗΓEIN

Αιόλου 73 

105 51 Αθήνα

Αίτηση Επικοινωνίας