Η Λήμνος στη Μεσογειακή Στρατηγική του Χίτλερ: Διδάγματα για τα Στενά και το Αιγαίο από την Επιχείρηση Αννίβας Π. Γκαρτζονίκας

Στήλη των Όφεων, 478 π.Χ 

Σύγχρονο αντίγραφο της στήλης στην αρχική τοποθεσία της. Η ορειχάλκινη στήλη κατασκευάσθηκε από περσικά λάφυρα, σε ανάμνηση 
της ελληνικής νίκης στη μάχη των Πλαταιών. 
Η πραγματική στήλη βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη.
Δελφοί, Ιερό του Απόλλωνα