Κριτική επί των Σχεδίων της Στρατιάς Μικράς Ασίας για τη Διεξαγωγή των Επιχειρήσεων προς το Εσκή Σεχήρ και την Άγκυρα και Επί της Διεύθυνσης Αυτών Β. Λουμιώτης

Γεώργιος Προκοπίου 

Μέχρις Εσχάτων, Έλληνες Στρατιώτες κατά τις επιχειρήσεις της Μικράς Ασίας το 1921
Ελαιογραφία
Συλλογή Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας