Κύπρος 1974: Στρατηγική Αξιολόγηση και Στρατιωτική Στρατηγική Παναγιώτης Γκαρτζονίκας

Δημήτριος Καλαμάρας

 Θνήσκων Πολεμιστής, 1971

 Χαλκός Σταθμός Μετρό Εθνική Άμυνα