Πολιτικοστρατιωτικές Διεργασίες για τη Διάθεση του Ελληνικού Εκστρατευτικού Σώματος στην Κορέα το 1950 Ι. Δασκαλάκης

Κωνσταντίνος Βολανάκης  

Η Ναυμαχία της Σαλαμίνας, 1882 
Λάδι σε καμβά, 103 Χ 200 εκ. 
Γενικό Επιτελείο Ναυτικού