ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ 6, Χειμώνας 2022

Κάθε τεύχος του περιοδικού θα περιέχει ένα ή περισσότερα αφιερώματα και επιπλέον κάποια άλλα άρθρα. Για το επόμενο τεύχος τα αφιερώματα και η ημερομηνία υποβολής έχουν ως εξής:

  • 1919-22 Ελληνοτουρκικός Πόλεμος
  • 70 Χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ
  • Υβριδικός πόλεμος

Ημερομηνία υποβολής περιλήψεων: Μέχρι 30 Μαρτίου 2022

Ημερομηνία υποβολής τελικού κειμένου: Μέχρι 31 Ιουλίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ 4, Χειμώνας 2019 

Η ελληνική στρατιωτική στρατηγική έναντι της Τουρκίας από το 1974 και μετά.

Η κυριότερη απειλή που αντιμετωπίζει η χώρα μετά το 1974 είναι η αναθεωρητική στάση της Τουρκίας. Οι επί μέρους περιπτώσεις όπως η τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974, οι κρίσεις του 1976 και του 1987 η κρίση των Ιμίων του 1996 αλλά και η σημερινή κατάσταση μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενα αρθρογραφίας. Πέρα όμως από την χρονολογική εξέταση θα είχε επίσης μεγάλο ενδιαφέρον η θεματική προσέγγιση συγκεκριμένων δυνατοτήτων όπως για παράδειγμα η αεροπορική στρατηγική. Επίσης μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κριτική αξιολόγηση των ‘’δογμάτων’’ μετά το 1990 όπως της αποτροπής, της αμυντικής επάρκειας, του ισοδύναμου τετελεσμένου, της ‘’σημειακής κρίσης’’ κλπ

Ημερομηνία υποβολής: Μέχρι 31 Ιανουαρίου 2020