ΣΚΟΠΟΣ

Το ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΝ είναι ένα ελεύθερο, ανεξάρτητο, με διαδικασία ομότιμης αξιολόγησης (peer review) επιστημονικό περιοδικό με διαθεματική προσέγγιση. Είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ενδιαφέρεται πρωτίστως για τη στρατηγική, την οποία αντιλαμβάνεται ως γέφυρα που συνδέει τους σκοπούς της πολιτικής με τα στρατιωτικά μέσα. Το ενδιαφέρον του περιλαμβάνει τη συζήτηση για τη στρατηγική σε όλα τα επίπεδα και τις διαστάσεις αλλά στην κάθετη διάσταση εστιάζεται στο χώρο που εκτείνεται από τη στρατιωτική στρατηγική μέχρι το επιχειρησιακό επίπεδο. Στην οριζόντια δε διάσταση, η θεματολογία του περιοδικού περιλαμβάνει τα πιο ενδιαφέροντα ζητήματα της στρατηγικής θεωρίας και της διεξαγωγής του πολέμου. Επίσης το περιοδικό στηρίζει και συζητήσεις για τη φύση του πολέμου και τις αλλαγές στο χαρακτήρα του με σκοπό την καλύτερη κατανόησή του αλλά και διεξαγωγή του. Επιδιώκει δε πρωτίστως την ανταλλαγή απόψεων και ιδεών που αφορούν τόσο τη θεωρία όσο και την εφαρμογή της στρατηγικής.

Ο λόγος που το περιοδικό εστιάζει στο χώρο από το επίπεδο της στρατιωτικής στρατηγικής και κάτω, είναι διττός. Πρώτον, διότι θεωρεί ότι ο χώρος αυτός έχει λάβει λιγότερη προσοχή από εκείνη που αξίζει από πλευράς έρευνας και σπουδής. Στο χώρο πάνω από το επίπεδο της στρατιωτικής στρατηγικής υπάρχει υπερπροσφορά μελετών, γνώσεων και απόψεων από ακαδημαϊκά ιδρύματα και άλλες κατευθύνσεις. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με το χώρο κάτω από το επίπεδο της στρατιωτικής στρατηγικής, που καλύπτεται εν μέρει από τα μορφωτικά ιδρύματα των ενόπλων δυνάμεων. Δεύτερον, ο ενδιάμεσος αυτός χώρος, είναι ευκαιρία να αποτελέσει σημείο σύνδεσης ακαδημαϊκών και επαγγελματιών, μέσα από μια διαθεματική προσέγγιση θεωρίας και πράξης. Μια τέτοια σύνδεση θα είναι αμοιβαία επωφελής, θα γονιμοποιήσει το διάλογο και θα προαγάγει την κατανόηση των θεμάτων πολέμου και στρατηγικής στη χώρα μας.

Φιλοδοξία του περιοδικού είναι να λειτουργήσει ως βήμα επιστημονικού διαλόγου και ελεύθερης ανταλλαγής απόψεων για τα θέματα πολέμου και στρατηγικής, κάτι το οποίο εν πολλοίς απουσιάζει. Αν και το θεματικό ενδιαφέρον δεν έχει γεωγραφικό περιορισμό, τα ελληνικού ενδιαφέροντος ζητήματα έχουν προτεραιότητα.

Τι δεν είναι το περιοδικό

Το περιοδικό δεν ασχολείται με θέματα εξωτερικής πολιτικής, διπλωματίας, γεωπολιτικής και υψηλής στρατηγικής, όχι επειδή παρουσιάζουν μειωμένο ενδιαφέρον αλλά επειδή καλύπτονται από άλλους χώρους. Επίσης το περιοδικό δεν θα περιλαμβάνει εργασίες στρατιωτικής ιστορίας καθεαυτές, μολονότι η θεματολογία του είναι δυνατόν να έχει ιστορικό χαρακτήρα. Η τεχνολογία δεν εντάσσεται επίσης στα ενδιαφέροντα του περιοδικού παρά μόνο και πάλι αν εξυπηρετεί τη θεματολογία του. Το ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΝ δεν είναι άλλο ένα στρατιωτικό περιοδικό όπως αυτά των κλάδων των ενόπλων δυνάμεων ή τα δημοσιογραφικά περιοδικά που καλύπτουν θέματα στρατιωτικού ενδιαφέροντος, εξυπηρετούν όμως τις λειτουργίες των κλάδων και τις ανάγκες ενός ευρύτερου κοινού.

Το περιοδικό είναι ούτε ειδησεογραφικό ούτε και ιστολόγιο (blog) και δεν ασχολείται με την τρέχουσα επικαιρότητα. Επομένως, οι εργασίες που θα επιλέγονται προς δημοσίευση θα είναι εκείνες που θα έχουν προκύψει από έρευνα σε βάθος και πρωτότυπη ει δυνατόν μελέτη.

Αναγνωστικό κοινό

Το περιοδικό απευθύνεται στην ακαδημαϊκή κοινότητα, τους ερευνητές και αναλυτές που ασχολούνται με αμυντικά θέματα και ζητήματα πολέμου και συγκρούσεων. Ταυτόχρονα επιθυμεί να είναι ελκυστικό και ωφέλιμο σε όσους εργάζονται και απασχολούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με το χώρο της άμυνας. Τέλος απευθύνεται και στο ευρύτερο κοινό, σε όλους όσοι ενδιαφέρονται για τα ζητήματα του πολέμου και της στρατηγικής.

Διαδικασία ομότιμης αξιολόγησης (peer review)

Όλες οι εργασίες που θα υποβάλλονται στο περιοδικό, θα υπόκεινται σε αυστηρή διαδικασία κριτικής εξέτασης με βάση ποιοτικά κριτήρια επιστημονικής δεοντολογίας. Επιπλέον, κάθε εργασία θα υπόκειται και σε εξωτερική αξιολόγηση από δύο ειδικούς στο θέμα κριτές, χωρίς αποκάλυψη των ονομάτων.

Συχνότητα

Αρχικά το περιοδικό θα είναι εξαμηνιαίο με προοπτική η συχνότητά του να αυξηθεί.

Τύπος/Μέγεθος/Μορφή

Το περιοδικό θα εκδίδεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, στην ελληνική γλώσσα με ελεύθερη πρόσβαση. Για να αποκτά κάποιος πρόσβαση πρέπει πρώτα να έχει πραγματοποιήσει εγγραφή (registration) στην ιστοσελίδα.

Οι εργασίες οφείλουν να ακολουθούν τις οδηγίες για σύνταξη άρθρων του περιοδικού, με βάση τους κανόνες της ακαδημαϊκής γραφής. Σε κάθε περίπτωση θα περιέχουν υποχρεωτικά αναφορά στις πηγές (υποσημειώσεις) και το ενδεικτικό μήκος τους θα κυμαίνεται περί τις 5.000 λέξεις, χωρίς να αποκλείεται και η δημοσίευση μεγαλύτερων άρθρων κατά την κρίση της συντακτικής ομάδας.

Κάθε τεύχος θα έχει ένα ειδικό θεματικό αφιέρωμα με 4-5 άρθρα ώστε να επικεντρώνεται σε κάποιο θέμα και 2-3 άρθρα με ποικίλη θεματολογία.