Το Αιγαίο ως Χώρος Αντι-Πρόσβασης και Άρνησης Περιοχής Δ. Αλεβίζος

Χατζημιχαήλ Θεόφιλος 

Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης καταδιώκων τον Ρεσίτ πασά ή Κιούταχη εν ξιφήρεις το 1826, 1911
Φυσικές χρωστικές σε χαρτόνι. 71 x 101 εκ.
Σε ιδιωτική συλλογή