Το Κέντρο Βάρους στη Σύγχρονη Στρατηγική Θεωρία και το Δίδαγμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου Σ. Δρόκαλος

Παναγιώτης Ζωγράφος, (με την καθοδήγηση του Μακρυγιάννη) 

Μάχη της Λαγκάδος, Κομπότι και Πέτα, (μεταξύ 1836 και 1839)