70 Χρόνια στην Ατλαντική Συμμαχία: Τα Αμυντικά Προβλήματα της Πρώτης Δεκαετίας (1952-1962) Ι. Δασκαλάκης

Δύο ανάγλυφα του 5ου πΧ αιώνα που πρόσφερε η ελληνική κυβέρνηση το 1962 για να κοσμήσουν το νέο Αρχηγείο του ΝΑΤΟ στο Παρίσι. Το αριστερό παριστάνει τη Δήμητρα να προσφέρει στάχυα στον Τριπτόλεμο, για να χαρίσει στην ανθρωπότητα. ενώ η Περσεφόνη τον ευλογεί. Δεξιά εικονίζεται η επιτύμβια στήλη του Χαιρεδήμου και του Λυκέα, δύο νεαρών οπλιτών που έχασαν τη ζωή τους στον Πελοποννησιακό Πόλεμο.
Από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και το Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά αντίστοιχα.
https://www.nato.int/cps/fr/natohq/declassified_181434.htm