Η Ένταξη της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ μέσω του Πολέμου της Κορέας: Αποτιμώντας τη Φήμη της Τουρκικής Ισχύος Σ. Κατσούλας

Ted Zuber 

Holding at Kapyong, 1951
Canadian War Museum
The painting depicts resupply of Canadian troops during the Battle of Kap'yong, 24-25 April 1951.