Οι Έννοιες του Ρυθμού και του Συγχρονισμού στο Επιχειρησιακό Επίπεδο του Πολέμου Ιωάννης Κωστούλας

Eugène Delacroix  
Botzaris Surprises the Turkish Camp and Falls Fatally Wounded, 1862
Oil on canvas, 65 X 73 cm
Toledo Museum of Art, Toledo
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CF%87%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CF%8C%CE%B2%CF%81%CF%85%CF%83%CE%BF%CF%85#/media/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Eug%C3%A8ne_Delacroix_-_Botzaris_Surprises_the_Turkish_Camp_and_Falls_Fatally_Wounded_-_Google_Art_Project.jpg